รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิตารีย์ สมรูป (ออร์)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 4
อีเมล์ : thitaree.somroup@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ธ.ค. 2560,15:38 น.   หมายเลขไอพี : 203.158.179.223


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล