รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุมนฑา บัวเผียน (แหวว)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 1
อีเมล์ : sumontha@bangkok.go.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 10200

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ธ.ค. 2560,10:36 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.15.111


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล