รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
153 หมู่ที่ 2   ตำบลทุ่งสัง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075758631
Email : Kung_Juhong@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :