ผู้บริหาร

นางวารินดา จู้ห้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2013
ปรับปรุง 04/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 351297
Page Views 439964
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 075-529501
2 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ท้องเนียน ขนอม 075754046
3 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง -
4 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011,075426004 หรือผู้ดูแลระบบ 083-0331160 ครูวิภารัตน์ พรหมแก้ว
5 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 0-75755554
6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 075757051
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
8 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0810774063
9 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
10 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 0-7535-4165
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 0-7547-0632
12 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 091-701-8704
13 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 0-7530-7020
14 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08-0876-1850
15 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 0-7538-6232
16 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075765239
17 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075466788
18 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449022
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กำโลน ลานสกา 0856411853
20 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075450508
21 โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ ฉลอง สิชล 075-466424
22 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 075-803616
23 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร