ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 นักเรียน ม.1- ม.5 สอบปลายภาค 2/2562