ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
153 หมู่ที่ 2   ตำบลทุ่งสัง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 0-7535-4165
Email : wimon_@windowslive.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 153  หมู่ที่ 2  ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง  ตำบลทุ่งสัง  อ.ทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240