ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  และ ค่ายภาษาจีนให้แก่นักเรียน ในเสาร์ เดือนละ 1 ครั้ง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:02   อ่าน 278 ครั้ง