ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเชิญศึกษานิเทศก์ สพม. 12 เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,08:35   อ่าน 175 ครั้ง