ภาพกิจกรรม
นายอำเภอทุ่งใหญ่ ได้เข้ามาดูแล แนะนำ การจัดเตรียมใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) กับทางเทศบาลตำบลทุ่งสัง ทางโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,14:12   อ่าน 91 ครั้ง