ภาพกิจกรรม
ตามที่โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยใช้ระบบออนไลน์ Google meet เพื่อเป็นการ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน การสอนในช่วงสถานการณ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,14:18   อ่าน 110 ครั้ง