ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 63
Facebook โรงเรียนทุ่งทั่งพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 63
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 63
ระบบรับสมัครศึกษาต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานภารโรง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโร
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 62
แผ่นพับการคัดแยกขยะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 62